รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

(เปิดรับสมัคร 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(เปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เปิดรับสมัคร 16 มกราคม - 24 มกราคม 2560)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญใน
ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 
 
 
รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น